1 COMMENTAIRE
  • Deuch

    Meusoulo ame probleme dangua meuseu tok sisa soutoureu khaléyi nak daniou yarouwoul diokh no li mou beugue doula wanji dara ngua contunuer nék si da diam ak sa soutoureu bila nieupeu nawé wone

Publiez un commentaire